Afkast

Pensionsopsparing skal måles på den lange bane. MP Pension har de seneste ni år i gennemsnit leveret et årligt afkast på 9,6%.