Afkast og investering

Pensionsopsparing skal måles på den lange bane. MP Pension har de seneste ti år i gennemsnit leveret et årligt afkast på 8,4 %.