Vi frasælger fossile selskaber

Bestyrelsen besluttede den 8. marts 2018, at MP pension skal ekskludere aktier i selskaber, som udvinder olie, kul og tjæresand.