Vi investerer ansvarligt

Vi ønsker, at vores investeringer skal give et højt afkast til vores medlemmer, men samtidig har vi fokus på at investere på et ansvarligt grundlag.

Jens Munch Holst, direktør for MP Pension

Vores medlemmer skal have et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Derfor tager vi hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerforhold og klima.

Jens Munch Holst, direktør for MP Pension

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

Vi vurderer ejendomme på en række parametre, herunder miljø. Vi fortrækker at investere i ejendomme, der har opnået en anerkendt certificering. Det er et af vores grundprincipper at tage hensyn til menneskerettigheder og korruption, når vi investerer. Derfor skal arbejdstagernes forhold under byggeriet også være i orden. Byggetilladelser må ikke være opnået ved bestikkelse, når vi investerer i fast ejendom.

Investeringerne i fast ejendom behøver ikke være direkte, altså hvor MP Pension selv ejer bygningerne. Det kan også ske via børsnoterede ejendomsselskaber og i unoteret regi. Fremgangsmåden for disse ejendomsinvesteringer vil derfor være tilpasset den relevante investeringsgruppe.

Vi forsøger desuden på bedste vis at sikre, at ejendomme, som pensionskassen har investeret i, ikke udlejes til selskaber, som optræder på vores eksklusionsliste.

Hvert kvartal bliver der foretaget en landescreening for at kortlægge de forskellige landes situation med hensyn til menneskerettighedskrænkelser, korruption, miljø osv. Screeningen kræver et indgående kendskab til forholdene i de enkelte lande og et grundigt analysearbejde. Vi har derfor allieret os med en af verdens førende specialister inden for området.

Lande, som anses for at overtræde retningslinjerne, vurderer vi individuelt for at fastslå, hvor alvorlig forseelsen er. Hvis overtrædelserne er af alvorlig karakter, holder vi de pågældende lande under observation og vurderer udviklingen.

Lande kan ende med at blive ekskluderet, hvis vi vurderer, at overtrædelserne er af særlig alvorlig karakter, og vi derudover ikke har set en positiv udvikling i landet for nylig eller ser indikationer på en positiv udvikling i nærmeste fremtid. Vi ekskluderer også lande, hvor investeringer i statsobligationer er forbudt på grund af en sanktion.

Et land, som er ekskluderet, kan godt blive inkluderet i investeringsuniverset igen, hvis landet ikke længere overtræder retningslinjerne, eller der ikke længere er en gældende sanktion. Et land kan også blive fjernet fra eksklusionslisten, hvis vi ser en positiv udvikling i landet, som vi vurderer vil have en positiv effekt på de overtrædelser, der oprindeligt var årsag til eksklusionen.

Når vi udvælger investeringer, bygger vores vurdering af selskaberne på offentlig tilgængelig information fra selskabet til markedet.

Hvis et selskab har fremlagt vildledende og ukorrekte oplysninger, kan vi risikere at handle på et fejlagtigt grundlag og tabe penge på investeringerne. Såfremt det er tilfældet, fører vi erstatningssøgsmål mod selskabet. Hvis et selskab ved at misinformere markedet har handlet uforsvarligt, er der som regel uorden i selskabets ledelse, hvorfor diskussionen om god selskabsledelse typisk bliver en del af søgsmålet eller forligsforhandlingerne.

Som ansvarlig investor ønsker vi at sikre, at selskaberne overholder regler for god selskabsledelse. Derfor ser vi disse søgsmål som en del af vores retningslinjer om aktivt ejerskab.

Institutional Protection Services Ltd foretager global monitorering af pensionskassernes historiske beholdninger og transaktioner for at undersøge, hvilke selskaber opfylder betingelserne for gruppesøgsmål.

Din feedback er vigtig for os

Levede denne side op til dine forventninger?

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Tak for dit svar.

Du er velkommen til at udfylde formularen herunder, med uddybende kommentarer. Vi vil bruge kommentarerne til løbende at forbedre vores hjemmeside.

Ønsker du svar fra os, bedes du benytte vores kontaktformular.

Tak for din kommentar.

Vi sætter pris på, at du hjælper os med at vurdere, om indholdet er godt nok.