Vi investerer ansvarligt

I MP Pension er Parisaftalen en integreret del af vores investeringspolitik. Vores arbejde med ansvarlige investeringer omfatter alle aktivklasser – børsnoterede aktier, unoterede aktier, statsobligationer, virksomhedsobligationer og fast ejendom.