Vi ekskluderer en række lande

MP ekskluderer en række lande, som systematisk overtræder menneskerettighederne. Der er tale om investeringer for næsten 400 millioner kroner, som skal omplaceres.