Vi ekskluderer en række lande

MP Pension ekskluderer en række lande, som systematisk overtræder menneskerettighederne.