Vi frasælger fossile selskaber

I 2018 har vi frasolgt aktier i kul og tjæresand. Senest i 2020 sælges alle aktier i olie.