Vi investerer i klimaet

Medlemmernes Klimapulje bliver investeret i den grønne omstilling og i projekter, der mindsker negative effekter af den globale opvarmning. Vi invester altid for at få et godt afkast - også når vi investerer i klimaet.

Foto: Copenhagen Infrastructure Partners
Foto: Cerro Dominador
Foto: Green Mobility
Foto: Ørsted
Foto: EIG
Fordeling af Klimapuljen på aktivklasser pr. 1. november 2019
Afkast opgjort pr. 12. november 2019.