Vi stemmer

I MP Pension bruger vi vores stemmeret aktivt og stemmer, hvor det er muligt. I 2019 stemte MP Pension på 1.716 generalforsamlinger med i alt 20.094 dagsordenspunkter.