Vi stemmer

I MP Pension bruger vi vores stemmeret aktivt og stemmer, hvor det er muligt. I 2018 stemte MP Pension på 1.785 generalforsamlinger med i alt 21.416 dagsordenspunkter.