Søgningen gav intet resultat

Beregning af din pension

Fra 1. januar 2017 træder ændringer i kraft for din pension. Læs her, hvordan ændringerne vil påvirke din pension.

Oftest stillede spørgsmål om beregningsrente

Bestyrelsen har sat beregningsrenten ned, for at du og andre medlemmer fortsat får et realistisk billede af jeres fremtidige pensionsudbetalinger.

Årsagen er, at vi forventer, at investeringsafkastet bliver lavere i de kommende år. Det forventer vi, fordi finansmarkederne er påvirket af globale konjunkturer, der bl.a. medfører en lavere rente, og fordi vi forventer at fx aktier ikke stiger markant. 

Vær opmærksom på at beregningsrenten kun er en beregning af, hvad vi vurderer, at du vil få i rente. I praksis får du altid en rente, der afspejler de faktiske afkast, som vores investeringer giver. Derfor kan din rente over tid blive højere eller lavere i praksis.

Når du går på pension har du mulighed for at vælge en forhøjet startpension eller en optrappet pension. I disse tilfælde fastsætter vi en højere eller lavere beregningsrente, mellem 1,75 % og (maksimalt) 4,25 %. Når du ønsker at gå på pension, informerer vi dig om valgmulighederne.

Dine risikodækninger (invalidepension, ægtefælle-/samleverpensionbørnepension og dødsfaldssum) står i forhold til din forventede alderspension. Når din forventede alderspension falder, vil dine risikodækninger også blive lavere.

Hvis fx din invalidepension svarer til 100 % af din alderspension, vil din invalidepension falde lige så meget som din alderspension. Ægtefælle- og samleverpension svarer som udgangspunkt til 60 % af den forventede alders- eller invalidepension. Børnepension svarer som udgangspunkt til 20 % af den forventede alders- eller invalidepension.

Du har mulighed for at justere dine risikodækninger, så faldet i din pension bliver mindre. Hvis du ønsker at tilpasse din invalidepension, så den får samme niveau som frem til 31. december 2016, kan du gøre dette uden at afgive helbredsoplysninger, hvis du anmoder om tilpasningen senest 31. marts 2017.

Hvis du ønsker at ændre dine risikodækninger efter 31. marts 2017, vil du skulle afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger efter gældende regler.

En ægtefælle-/samleverpensions størrelse må højst udgøre 60 % af alders- eller invalidepensionen. En børnepension må højst udgøre 20 %. Andelen bliver beregnet ud fra den af pensionerne, der er højest. Det betyder, at hvis dine dækninger allerede udgør det maksimale, kan du ikke ændre på dem, uden først at ændre på din alders- eller invalidepension.

Vi anbefaler dig at kontakte en pensionsrådgiver, hvis du ønsker at bevare eller tilpasse dine risikodækninger. Dette er særligt relevant for dig, hvis du er syg, eller hvis der af andre årsager er udsigt til, at du ikke kommer tilbage til arbejdsmarkedet.

Når vi lever længere, skal pensionskassen udbetale pension til medlemmerne i flere år. Derfor skal penge strækkes ud over flere år. Konsekvensen er, at de årlige udbetalinger falder.

Eksempler på ændring i forventet levetid:

Beregning af levetid

Indtil 31. december 2016

Pr. 1. januar 2017

Længere levetid

Du er i dag 40 år

83,9 år

89,0 år

5,1 år

Du er i dag 50 år

84,3 år

87,3 år

3,0 år

Du er i dag 60 år

85,0 år

87,2 år

2,2 år

Du er i dag 70 år

86,6 år

88,0 år

1,4 år

Du kan mindske faldet i din pension - som følge af den længere levetid - ved enten at lave en frivillig aftale om indbetaling af ekstra bidrag eller ved at vælge at gå senere på pension.

For at begrænse faldet i pensionsudbetalingerne individualiserer vi en større del af pensionskassens egenkapital.

I en medlemsejet pensionskasse er ejere og medlemmer de samme. Derfor tilhører egenkapitalen medlemmerne og bruges over tid til pension til medlemmerne.

Din pensionskasse har i en årrække lagt en del af renteoverskuddet til side til at kunne kompensere dig og de andre medlemmer for en lavere beregningsrente og en længere levetid. I praksis individualiserer vi en større del af pensionskassens egenkapital for at begrænse faldet i dine pensioner. Det betyder, at vi indregner din andel af egenkapitalen, når vi beregner din tillægspension.

Individualiseringen af egenkapitalen betyder, at vi indregner din andel af egenkapitalen i forhold til, hvor meget du har indbetalt i pension, og hvor længe du har været medlem af MP Pension. Der er ikke mulighed for at individualisere mere af pensionskassens egenkapital, når ændringerne er gennemført pr. 1. januar 2017.

Vi vil i fremtiden vise din alderspensioner i nutidskroner. Beregningerne i nutidskroner giver dig et mere reelt billede af værdien af din fremtidige pension, fordi vi tager højde for den forventede inflation. Tallene viser derfor i højere grad den omtrentlige købekraft i dag af dine pensionsudbetalinger, når du går på pension engang i fremtiden.

Din feedback er vigtig for os

Levede denne side op til dine forventninger?

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Du er velkommen til at udfylde formularen herunder, med uddybende kommentarer.

Tak for dit svar.

Du er velkommen til at udfylde formularen herunder, med uddybende kommentarer.

Tak for din kommentar.

Vi sætter pris på, at du hjælper os med at vurdere, om indholdet er godt nok.