Forbehold

MP Pension tilsigter, at informationerne på mppension.dk og underliggende sider er så korrekte som muligt.

Pensionskassen har registreret følgende oplysninger om medlemmerne:

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • Telefonnummer
 • Evt. mailadresse
 • Optagelsesdato
 • Arbejdsgiver
 • Ansættelsesvilkår
 • Uddannelse
 • Helbredsvilkår
 • Indbetalinger
 • Pensionsrettigheder
 • Skatteoplysninger
 • Udbetalinger
 • Navn, adresse og CPR-nummer på personer, der indsættes som begunstigede

Følgende modtager personoplysninger fra pensionskassen, når dette er nødvendigt for at administrere pensions- og forsikringsordningerne:

 • Offentlige myndigheder
 • Pengeinstitutter
 • Læger og hospitaler, som er involverede i pensionskassernes sagsbehandling
 • Pensionskassernes advokater
 • IT-virksomheder med henblik på drift og udvikling af pensionskassens IT-systemer 
 • PBS Holding A/S
 • Forenede Gruppeliv, Strandboulevarden 122, 2100 København Ø
 • Videncenter for Helbred og Forsikring
 • e-Boks A/S

Lov om behandling af personoplysninger giver dig mulighed for at få indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig. Du har også ret til at foretage berigtigelse af disse oplysninger. Hvis du ønsker at berigtige de oplysninger, vi har registreret om dig, skal du kontakte medlemsafdelingen.

Hvis du ønsker at klage over pensionskassernes behandling af dine personoplysninger, skal det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Pensionskassen følger brancheforeningen Forsikring & Pensions kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel.

Læs kodekset på Forsikring & Pensions hjemmeside (pdf)

Din feedback er vigtig for os

Levede denne side op til dine forventninger?

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Tak for dit svar.

Du er velkommen til at udfylde formularen herunder, med uddybende kommentarer. Vi vil bruge kommentarerne til løbende at forbedre vores hjemmeside.

Ønsker du svar fra os, bedes du benytte vores kontaktformular.

Tak for din kommentar.

Vi sætter pris på, at du hjælper os med at vurdere, om indholdet er godt nok.