Klagevejledning

Dialog løser mange uoverensstemmelser. Derfor beder vi dig begynde med at kontakte den afdeling, som har behandlet din sag, hvis du er uenig i vores afgørelse.