Bestyrelsens arbejde

Der er 10 medlemmer i MP Pensions bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer, som  årligt holder en række møder.