Bestyrelsens sammensætning

Der er ti medlemmer i MP Pensions bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer.