Bestyrelsens sammensætning

Der er 10 medlemmer i MP Pensions bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af valgte og udpegede medlemmer.