Krav til medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer

For at kunne være medlem af MP Pensions bestyrelse, skal følgende krav være opfyldt.