Dialogmøder

Vi inviterer medlemmer til dialogmøder om et aktuelt emne flere gange om året.