Dialogmøder i marts udskydes

17. marts 2020

Vi udskyder dialogmøderne den 17. og 19. marts i henholdsvis Gentofte og Aarhus til et senere tidspunkt.