Kontorenten for 2020 er fastsat

19. december 2019

Medlemmer på gennemsnitsrente får i 2020 en forrentning på 5,43 % før skat og 4,60 % efter skat.