MP ekskluderer verdens ti største olieselskaber

3. september 2019

MP Pension ønsker at tage et medansvar for den grønne omstilling og sikre medlemmernes langsigtede afkast. Derfor sælger MP sine aktier i Shell, ExxonMobil og otte andre af verdens største olieselskaber. Frasalget sker, fordi MP vurderer, at selskabernes langsigtede forretningsmodeller ikke er forenelige med klimamålene i Parisaftalen. MP frasælger aktier for 644 mio. kr.