MP rammer højt afkast på 15 procent

10. januar 2020

2019 betød medvind på mange markeder og derfor et solidt investeringsresultat.

De forskellige aktivklasser

 
Hovedaktivklasserne:

Obligationer 9,1 %

Ejendomme 9,0 %

Alternative 14,4 %

Aktier 31,3 %

Klimapulje 21,0 %

Total inklusiv valutaafdækning 15,0 %