Ændringer på vej i det danske pensionssystem

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 20. juni 2017 indgået en aftale om en række ændringer i det danske pensionssystem. Læs om aftalen her, og hvad den betyder for MP’s medlemmer.

Aftalens betydning for MP's medlemmer

Samspilsproblemet

For MP medlemmer med stabile pensionsindbetalinger hele arbejdslivet er pensionsydelsen fra MP Pension så stor, at medlemmerne er langt ude over at modtage de indkomstafhængige offentlige pensioner. De vil ikke opleve, at det er en underskudsforretning at spare op til pension. Derfor er disse medlemmer heller ikke direkte berørt af den nye aftale.

Der er dog en gruppe af MP medlemmer, som af forskellige årsager ikke indbetaler stabilt til deres pensionsopsparing. Disse medlemmer kan være ramt af problemet, hvor værdien af yderligere pensionsopsparing er tvivlsom på grund af modregning. Denne gruppe af medlemmer vil kunne få gavn af den nye aftale, hvor de kan indbetale mere til en aldersopsparing, som ikke bliver modregnet.

MP Pension vil forud for implementeringen af den nye aftale igangsætte et arbejde, hvor vi undersøger, hvordan vi kan give vores medlemmer mest mulig værdi af den nye aftale. Vi vil blandt andet undersøge, hvordan mest muligt af pensionsindbetalingen kan kanaliseres over til en aldersopsparing for at mindske modregning. Forud for aftalens implementering vil vi naturligvis også rådgive vores medlemmer via vores forskellige kanaler.

Indskrænkning af reglerne om tidligste pensionsalder

Den gennemsnitlige pensioneringsalder for MP Pensions medlemmer er i dag 66,5 år – det er 1,5 år over den nuværende folkepensionsalder. 86% af medlemmerne er 65 år eller mere, når de går på pension, og kun 4% går på pension som 60- eller 61-årige.

Ændringen i tidligste pensionsalder til 3 år før folkepensionsalderen vil derfor kun have betydning for en meget lille gruppe MP medlemmer.

Din feedback er vigtig for os

Levede denne side op til dine forventninger?

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Tak for dit svar.

Du er velkommen til at udfylde formularen herunder, med uddybende kommentarer. Vi vil bruge kommentarerne til løbende at forbedre vores hjemmeside.

Ønsker du svar fra os, bedes du benytte vores kontaktformular.

Tak for din kommentar.

Vi sætter pris på, at du hjælper os med at vurdere, om indholdet er godt nok.