Positivt halvårsafkast i et svært marked

2. juli 2018

Halvvejs gennem året er afkastet af de samlede investeringer i MP Pension i omegnen af 1 procent. Det er beskedent men dog i positivt terræn.