Stil op som kandidat til bestyrelsen

23. september 2019

Dette efterår er tre bestyrelsesmedlemmer på valg til MP Pensions bestyrelse, og det elektroniske valgsystem er nu åben.