Medlemsejet kapitalforvalter

MP Investment Management A/S er 100 % ejet af MP Pension.