Jobskifteaftalen

Jobskifteaftalen indeholder regler for, hvornår og hvordan en pensionsordning kan flyttes, når du skifter job.