Kapitalpension

Kapitalpension udbetales som et engangsbeløb ved pensionering.