Markedsrente

På markedsrente følger dit depot afkastet en til en. Når du logger på mppension.dk, kan du se det aktuelle afkast og følge med i dit depot måned for måned.

Læs mere

Pris på administrationsomkostninger

 

Prisen fastsættes årligt af bestyrelsen og er en kostpris. Pt. betales 20 kr. pr. måned, 0,7 % af indbetalingerne og 0,00% af depotet.

Pris på forsikringsdækninger

 

Prisen fastsættes årligt af bestyrelsen og er en kostpris. Prisen afhænger af dine valgte forsikringsdækninger.

Særlige bonushensættelser

 

På markedsrente henlægges et beløb svarende til 2 % af indbetalingerne til basiskapitalen i form af særlige bonushensættelser. Disse midler er ikke en del af depotet, men ligger i den kollektive kapital. Den kollektive kapital i pensionskassen hæfter for alle tab. De særlige bonushensættelser udbetales til medlemmet samtidigt med pensionering eller ved udtræden. Din andel af de særlige bonushensættelser fremgår af depotoversigten.