Forrentning af pension

Når du indbetaler penge til din pension, vokser den naturligt måned for måned. Det gør den, fordi du får renter af de penge, du har stående hos os i MP Pension. Hvordan det præcis foregår, afhænger af den ordning, du er på. Her kan du læse, om vores to forskellige måder at forrente din pension på.